Lòng mề vịt thêm cho miến mì
Giá: 5.000
Thông tin sản phẩm

Định lượng: 30 gram