Tôm viên
Giá: 9.000
Thông tin sản phẩm

Định lượng: 50 gram