Tôm hùm viên
Giá: 17.000
Thông tin sản phẩm

Định lượng: 40 gram