Tôm
Giá: 25.000
Thông tin sản phẩm

Định lượng: 50 gram