Nhím Biển Trứng Cá Hồi
Sea Urchin Bun
Thông tin sản phẩm