Nghêu
Giá: 12.000
Thông tin sản phẩm

Định lượng: 100 gram