Nấm Đùi Gà
King Oyster Mushroom
Thông tin sản phẩm