Mề gà thêm cho lẩu
Giá: 5.000
Thông tin sản phẩm

Định lượng: 30 gram