Má đùi gà phi lê
Giá: 10.000
Thông tin sản phẩm

Định lượng: 50 gram