Bò viên
Giá: 8.000
Thông tin sản phẩm

Định lượng: 40 gram