Bánh Nếp Chiên Giòn Đường Đen
Fried Glutinous Cake With Brown Sugar
Thông tin sản phẩm