Ba Chỉ Chiên Giòn
Fried Pork Short Plate
Thông tin sản phẩm