Ba Chỉ Bò Úc
Aus Beef Short Plate
Thông tin sản phẩm