Ba chỉ bò thêm cho miến mì
Giá: 15.000
Thông tin sản phẩm

Định lượng: 40 gram