Thông báo đặt chỗ thành công
Cảm ơn bạn
Thông tin đặt chỗ của bạn đã được hệ thống JiangHu tiếp nhận.
Chúng tôi đang sắp xếp chỗ theo yêu cầu của bạn.
Vui lòng để ý điện thoại để chúng tôi liên hệ xác nhận thông tin với bạn nhé!
Mã đặt chỗ
Chi tiết đặt chỗ